ไต้หวันผลิตหน้ากากอนามัยได้ถึงวันละ 10 ล้านชิ้น เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ผลิตได้เฉลี่ยวันละ 9.2 ล้านชิ้น

วัชระ ประสาทแก้ว     
13/03/2563