ไวรัสโควิด-19 ทำพิษนักท่องเที่ยวจีนท่องเที่ยวไทยลดลงมากกว่า 85%

วัชระ ประสาทแก้ว     
12/03/2563