ไวรัส โควิด-19 ทำพิษ "จตุจักร" นักท่องเที่ยวลดลงมากกว่า 50%

วัชระ ประสาทแก้ว     
11/03/2563