ไวรัสโควิด-19 ทำพิษเศรษฐกิจไทยเสียหายถึง 5 แสนล้านบาท

วัชระ ประสาทแก้ว     
10/03/2563