ไวรัสโควิด-19 ทำพิษ "สวนสยาม" นักท่องเที่ยวลดลง เกือบ 50 %

วัชระ ประสาทแก้ว     
10/03/2563