ไวรัสโควิด-19 ทำพิษ มัคคุเทศก์ไทยตกงาน ไม่ต่ำกว่า 30,000 คน

วัชระ ประสาทแก้ว     
10/03/2563