29 ก.พ. 63 สาธารณรัฐประชาชนจีน ทำสถิติผลิตหน้ากากอนามัย สูงสุดวันละ 116 ล้านชิ้น

วัชระ ประสาทแก้ว     
03/03/2563