พรรคประชาธิปัตย์ถูกส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญ ยุบพรรค ถึง 3 ครั้ง แต่ไม่ถูกยุบ ส่งเรื่องในวันที่ 1) 20 พ.ย. 2550 2) 29 พ.ย. 2553 และ 3) 9 ธ.ค. 2553

วัชระ ประสาทแก้ว     
24/02/2563