7 พรรคการเมือง พรรคประชาธิปัตย์ พรรคเพื่อไทย พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคชาติพัฒนา พรรคพลังชล พรรคมหาชนและพรรคประชาธิปไตยใหม่ "ไม่ถูกยุบพรรค" หลังถูกส่งเรื่อง ให้ยุปพรรค แก่ศาลรัฐธรรมนูญ

วัชระ ประสาทแก้ว     
24/02/2563