ตั้งแต่รัฐธรรมนูญ 2540 สถาปนาอำนาจ "ยุบพรรค" ศาลรัฐธรรมนูญยุฐพรรคที่มีเชื่อเสียง พรรคไทยรักไทย พรรคไทยรักษาชาติ พรรคพลังประชาชน พรรคชาติไทย และพรรคมัชณิมาธิปไตย

วัชระ ประสาทแก้ว     
22/02/2563