พ.ย. 2562 คนไทย "ตกงาน" 4.29 แสนคน มากกว่า พ.ย. ปี 61 จำนวน 6 หมื่นคน

วัชระ ประสาทแก้ว     
21/02/2563