ปี 2563 คาดว่า ทั่วโลกมีคนตกงาน 190.5 ล้านคน มากกว่าปี 62 จำนวน 2.5 ล้านคน

วัชระ ประสาทแก้ว     
20/02/2563