ทั่วโลกมี "ปืน" ประมาณ 1,013 ล้านกระบอก ผู้ถือครอง 1)พลเรือน 875 ล้านกระบอก(85%) 2)กองทัพ 133 ล้านกระบอก(13%) 3) ตำรวจ 22.7 ล้านกระบอก (2%)

วัชระ ประสาทแก้ว     
19/02/2563