กองทัพไทยครอบครองปืนมากกกว่า 1.05 ล้าน กระบอกมากเป็นอันดับ 3 ของอาเซียนรองจาก "เวียดนามและอินโดนีเซีย"

วัชระ ประสาทแก้ว     
18/02/2563