ปี 2562 อิเควทอเรียลกินี ประเทศที่ตั้งในเเอฟริกาตะวันตก รับมือโรคระบาด "แย่" ที่สุดในโลก ค่าดัชนี 16.2 จากคะแนนเต็ม 100

วัชระ ประสาทแก้ว     
17/02/2563