ปี 2562 คนไทย ใช้ Line Call...มากสุดในโลก เฉลี่ย 49 ล้านครั้ง/วัน

วัชระ ประสาทแก้ว     
14/02/2563