ม.ค. ปี 2563 โรง "ปิดกิจการ" 222 แห่ง เพิ่มขึ้นจากปี 2562 คิดเป็น 53.10%

วัชระ ประสาทแก้ว     
13/02/2563