ปี 2562 สหรัฐอเมริกา เกิดเหตุกราดยิง 434 ครั้ง เสียชีวิต 517 คน บาดเจ็บ 1,643 คน

วัชระ ประสาทแก้ว     
11/02/2563