ก.ย. 62 ถึงปัจจุบัน ชาวสหรัฐอเมริกา เป้นไข้หวัดใหญ่ กว่า 19 ล้านคน รักษาในโรงพยาบาล 180,000 คน เสียชีวิตถึง 10,000 คน

วัชระ ประสาทแก้ว     
09/02/2563