ญี่ปุ่น หน้ากากอนามัย ราคาเพิ่มขึ้นถึง 120 เท่า จากปกติห่อละ 115 บาท เพิ่มเป็นห่อละ 28,300 บาท

วัชระ ประสาทแก้ว     
07/02/2563