ไทย ลงโทษ จำคุกสูงสุด 7 ปี ปรับเงินสูงสุด 1.4 แสนบาท หากร้านค้าโก่งราคา/กักตุนหน้ากากอนามัย

วัชระ ประสาทแก้ว     
06/02/2563