1 ก.พ. 63 พบชาวสหรัฐอเมริกาติดเชื้อไวรัสโคโรนาคนแรกในประเทศ ทั่วโลกพบผู้ป่วยกว่า 8,100 คน

วัชระ ประสาทแก้ว     
03/02/2563