ปี 2562 โรคหัด ระบาดใน "คองโก" ผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น เกือบ 250,000 ราย เสียชีวิตเกือบ 5,000 ราย

วัชระ ประสาทแก้ว     
29/01/2563