ปี 2555 โรคเมอร์สระบาด ผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น 2,494 ราย อัตราผู้เสียชีวิต 34%

วัชระ ประสาทแก้ว     
28/01/2563