ปี 2546 โรคซาร์สระบาด ผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น 8,098 ราย อัตราผู้เสียชีวิต 10%

วัชระ ประสาทแก้ว     
27/01/2563