ประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า อันดับ 2 ของโลก จำนวนทั้งสิ้น 5 คน "จีน" ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า มากที่สุดในโลก 1,330 คน

วัชระ ประสาทแก้ว     
27/01/2563