เทศกาลตรุษจีน ปี 2563 คาดว่า คนกรุงเทพฯ จะใช้จ่าย 13,150 ล้านบาท ลดลง 3.0% จากปี 2562

วัชระ ประสาทแก้ว     
22/01/2563