ก.ย. 62 - ม.ค. 63 คนกรุงเทพ "ป่วยจากฝุ่น" จำนวน 38,803 ราย

วัชระ ประสาทแก้ว     
19/01/2563