ปี 2562 อุตสาหกรรมเกมไทย สร้างรายได้ 2.2 หมื่นล้านบาท เติบโต 13% จากปี 2561

วัชระ ประสาทแก้ว     
17/01/2563