คนไทยสร้างขยะเฉลี่ยคนละ กว่า 254 กิโลกรัมต่อปี มากกว่า ชาวฝรั่งเศล 30% ชาวอเมริกัน 40%

วัชระ ประสาทแก้ว     
13/01/2563