ในแต่ละปี ร้านทองไทย "ถูกปล้น" เฉลี่ยปีละ 10 ล้านบาท

วัชระ ประสาทแก้ว     
13/01/2563