ปี 2562 ไทยแอร์เอเชีย สายการบินตรงเวลา อันดับ 10 ของโลก ด้วยสถิติความตรงเวลา ร้อยละ 84.49

วัชระ ประสาทแก้ว     
10/01/2563