สงครามโลก ครั้งที่ 2 มีผู้เสียชีวิต มากที่สุดในประวัติศาสตร์ ถึง 75 ล้านคน

วัชระ ประสาทแก้ว     
09/01/2563