สงครามโลก ครั้งที่ 2 ใช้เงินทุนมากที่สุด ในประวัติศาสตร์ 1 ล้านล้าน ดอลลาร์สหรัฐ

วัชระ ประสาทแก้ว     
08/01/2563