สงครามโลก ครั้งที่ 2 ใช้ทหารมากที่สุดในประวัติศาสตร์ ถึง 100 ล้านนาย มาจากกว่า 30 ประเทศ

วัชระ ประสาทแก้ว     
07/01/2563