7 จังหวัด ..... "ไม่มีผู้เสียชีวิต" ช่วง 7 วัน อันตราย ปี 2563 ได้แต่ ตราด พะเยา ภูเก็ต แม่ฮ่องสอน ยะลา ลำพูน และสตูล

วัชระ ประสาทแก้ว     
03/01/2563