มีคนไทย "ถูกล็อตเตอรี่" แต่ไม่มาขึ้นรางวัลเป็นเงิน ถึง 10,400 ล้านบาท

วัชระ ประสาทแก้ว     
13/12/2562