ปี 62 ชาวเนเธอร์แลนด์ ทักษาภาษาอังกฤษดีที่สุดในโลก ค่าดัชนี 70.72 จาก 100 คะแนน

วัชระ ประสาทแก้ว     
11/12/2562