ต.ค. 61 ถึง ก.ย. 62 ดอยอินทนนท์ เก็บรายได้จากอุทยาน 100.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 20 ล้านบาท

วัชระ ประสาทแก้ว     
09/12/2562