อุณหภูมิลดลงทุก 1องศาเซลเซียส เพิ่มโอกาสหัวใจวายเฉียบพลัน ถึง 2%

วัชระ ประสาทแก้ว     
07/12/2562