ปี 2562 การบินไทยสายการบินยอดเยี่ยม อันดับ 10ของโลกจากการจัดอันดับของ SKYTRAX

วัชระ ประสาทแก้ว     
27/11/2562