ปี 2562 สวีเดน เก็บภาษีเงินได้บุคคล "สูง" ที่สุดในโลก 57.19%

วัชระ ประสาทแก้ว     
26/11/2562