โลรองต์ ไซมอนส์ ชาวเบลเยี่ยม จบ ป.ตรี อายุน้อยที่สุดในโลก เพียง 9 ปี

วัชระ ประสาทแก้ว     
25/11/2562