ออสเตรเลียไม่ไปเลือกตั้ง ถูกปรับ ประมาณ 409.77 บาท (หรือ 20 ดอลลาร์ออสเตรเลีย)

วัชระ ประสาทแก้ว     
25/11/2562