ปี 2551 โรงงานไทย ปิดกิจการ มากที่สุดในรอบ 12 ปี 2,996 แห่ง

วัชระ ประสาทแก้ว     
19/11/2562