ม.ค. - ต.ค. ปี 62 โรงงานไทย ปิดกิจการ 1,989 แห่ง และ ปี 2561 ปิดกิจการ 1,603 แห่ง

วัชระ ประสาทแก้ว     
18/11/2562