เพชรเกษม ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ถนนยาว ที่สุดในไทย ระยะทาง 1,274 กม. จากกรุงเทพฯ ถึง อ.สะเดา จ.สงขลา

วัชระ ประสาทแก้ว     
17/11/2562