ปี 2562 เยเมน ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ด้วย ที่สุดในโลก ค่าดัชนี 2.4 จากคะแนน เต็ม 7

วัชระ ประสาทแก้ว     
14/11/2562