ลอยกระทง ปี 2562 คาดว่าจะสร้างรายได้ ให้ท่องเที่ยวไทย ถึง 2,000 ล้านบาท ลอยกระทง นอกจากเพื่อนขมาพระแม่คงคายังเพื่อบูชาพระอุปคุตอีกด้วย

วัชระ ประสาทแก้ว     
11/11/2562