ปี 2562 ไทย ระบบบำนาญ`"ด้อย" ที่สุดในโลก จัดอันดับจาก 37 ประเทศทั่วโลก ค่าดัชนี 39.4 จาก 100 คะแนน

วัชระ ประสาทแก้ว     
10/11/2562